Veraltis – kompanija koja menja pravila igre i svojim aktivnostima doprinosi širem ekonomskom blagostanju

Detaljnije

Naša kompanija

Veraltis je rezultat izdvajanja osam evropskih servisnih entiteta u okviru B2Holdinga, čime postaje glavni igrač u sektoru upravljanja imovinom, servisiranju kredita i naplati potraživanja od trećih lica, pretežno za korporativna i obezbeđena potraživanja.

Mi smo jedina grupa za upravljanje obezbeđenom imovinom koju čine visoko motivisani stručnjaci iz više jurisdikcija koji pomažu našim klijentima u finansijskom restrukturiranju.

Imamo preko 150 partnera, kako u otkupu potraživanja tako i u naplati od trećih lica.

Trenutno imamo 15 milijardi evra imovine pod upravljanjem, koju opslužuje više od 500 članova tima.

Upravljali smo preuzimanjem najvećeg višedržavnog strukturiranog financijskog portfelja u Evropi u vrednosti od blizu 450 miliona evra.

Sponzoriše nas naš akcioner B2Holding i veruje viši finansijer transakcije, PIMCO.

Prisustvo

Veraltis je prisutan u osam zemalja širom Mediterana: Hrvatskoj, Kipru, Francuskoj, Grčkoj, Italiji, Rumunij, Srbiji i Sloveniji.

 

Molimo kliknite na mapu za više informacija.

Naše vrednosti

SMELOST

Preduzimamo direktne inicijative u našem pristupu upravljanju imovinom na inovativan i hrabar način. Naša organizacija, savezi, posvećeni su i hrabri stručnjaci u upravljanju NPL-ovima, UTP-ovima i PL-ovima. Njihova posvećenost pionirskim poboljšanjima je garancija naše sposobnosti da menjamo poslovne modele i da pružamo usluge našim klijentima sa pedantnošću i svestranošću.

PRAVIČNOST

Prema svim našim zainteresovanim stranama se odnosimo sa pravičnošću. Naše osoblje će uživati u meritokratiji; naši klijenti će ceniti reciprocitet; prema našim dužnicima će se postupati pošteno i nepristrasno. Društvo će biti tretirano sa integritetom. Slabiji dužnici će osetiti našu empatiju, a finansijski sposobniji dužnici našu posvećenost uravnoteženim rešenjima. Ponašaćemo se pošteno i ravnopravno sa svim našim partnerima na pošten način.

OTPORNOST

Otpornost živi u umovima i srcima svakog službenika VERALTISA. Timovi stručnjaka koji čine našu organizaciju pokazali su izdržljivost u svojim pristupima kojima reaguju na krize svih vrsta (bilo internih ili eksternih). Posedujemo unutrašnju snagu da se oporavimo od poteškoća zbog naše prilagodljivosti promenljivim okolnostima i našeg agilnog timskog duha. Naši ljudi su negovani da napreduju pod pritiskom.

Jedinstvo

Naša široka multikulturalna priroda nas je naučila da negujemo solidarnost. Suočili smo se sa sličnim izazovima na svim našim tržištima i cenili smo vrlinu stajanja jedni uz druge. Prekogranična, međukulturna karakteristika naše organizacije omogućila nam je da se povežemo i ujedinimo i zauzvrat tražimo prednosti sinergije.

Održivost

VERALTIS je sponzorisan od strane njegovog jedinog akcionara, B2Holding, koji je i sam posvećen poštovanju tri stuba održivosti: ekološke, ekonomske i socijalne dimenzije.

Težimo da se istaknemo u spašavanju dužnika u nevolji i u rešavanju teških situacija. Cilj nam je da stvorimo vrednost oslobađanjem problematične ili zarobljene imovine i entiteta i zauzvrat da im utremo put nazad ka zdravoj ekonomiji.

VERALTIS smatra da je neophodno širiti i deliti svoju kulturu pravičnosti među svim zainteresovanim stranama.

Naša je dužnost da se prema našim dužnicima, zaposlenima i trećim licima uopšte ponašamo etički, sa empatijom i poštovanjem. U našem svakodnevnom radu, mi ih aktivno slušamo i dajemo sve od sebe da razumemo ljude. Zaista, svaki dan, naši klijenti nam poveravaju svoju najvažniju imovinu: svoje klijente.

Pomažući, savetujući i podržavajući pojedince da se izvuku iz dugova, istovremeno osiguravajući da kompanije budu plaćene, dajemo privredi novi podsticaj.

Shodno tome, sarađujemo samo sa kompanijama i dobavljačima koji dele naše vrednosti u pogledu dobre poslovne etike.

Naš tim

I like to take the initiative, conceptualize inspiring ideas, pass them on, and follow through on their implementation with the support of the colleagues who work alongside me. I like to think big and think outside the box, which requires a true culture of continuous learning to ensure operational excellence for our clients.
This is the strength of Veraltis, which knows how to innovate and reinvent itself to find solutions to complex problems thanks to the cohesion and dynamism of its key people.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum tincidunt eleifend mauris vel facilisis. Integer commodo purus eu lorem faucibus sodales. In at lacinia libero. Pellentesque sollicitudin nulla quis nisl rutrum, vel consequat dolor fermentum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum tincidunt eleifend mauris vel facilisis. Integer commodo purus eu lorem faucibus sodales. In at lacinia libero. Pellentesque sollicitudin nulla quis nisl rutrum, vel consequat dolor fermentum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum tincidunt eleifend mauris vel facilisis. Integer commodo purus eu lorem faucibus sodales. In at lacinia libero. Pellentesque sollicitudin nulla quis nisl rutrum, vel consequat dolor fermentum.

Veraltis brings together everything that motivates me in my work. First of all, it is a multinational organization that evolves in a constantly changing industry. Having worked on complex multinational projects over the past 3 years, I find it a great environment to discover new processes and learn new skills.
It is also a flexible and agile structure that relies on very cooperative and supportive teams in all countries. There is nothing more stimulating than putting your energy and enthusiasm to work for motivated teams that share the same values.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum tincidunt eleifend mauris vel facilisis. Integer commodo purus eu lorem faucibus sodales. In at lacinia libero. Pellentesque sollicitudin nulla quis nisl rutrum, vel consequat dolor fermentum.

VERALTIS-om upravlja Izvršni odbor kojim predsedava izvršni direktor. Svi timovi imaju decentralizovanu strukturu u osam zamalja, gde vrhunski stručnjaci blisko sarađuju sa klijentima i rade zajedno na stvaranju dodatne vrednosti.

Naša grupa zapošljava preko 500 zaposlenika u pomenutih 8 zemalja.

Ličnost VERALTIS-a je kao ličnosti ljudi koji ga čine.

smeo i ozbiljan

vizionarski i čvrst

okretan i zahtevan

SNAŽAN I SKROMAN